Kontaktoplysninger til Provstikontoret

Holstebro Provstikontor

Kirkestræde 9A.1.

7500 Holstebro

9610 0863

Holstebro.provsti@km.dk 

Åbningstider: Mandag til torsdag fra kl. 9.00-14.00

Provst Niels Arne Christensen

nac@km.dk

Provstisekretær Else-Marie Sloth Linde

emsl@km.dk

 

 

VELKOMMEN TIL HOLSTEBRO PROVSTI

Provstimagasin om kirkelivet rundt om i vore sogne

Holstebro Provsti har ved stor hjælp fra sponsorater fra kirkens leverandører fået udgivet et provstimagasin, der viser glimt fra de mange gode oplevelser fra kirkelivet rundt om i vore sogne - læs her.

Hvis du vil vide mere om den enkelte kirke, kan du finde oplysninger på kirkernes hjemmesider.

Budget 2017

REGNSKAB OG BUDGET

I 2016 handler det om aflevering af regnskab 2015 og udarbejdelse af budget 2017.

De vigtige datoer samt afleveringer i Dataarkivet fremgår af oversigten over regnskabs- og budgetforløb, som kan læses her.

 

Provstiudvalgsmøder i 2016:

d. 13. juni 2016

d. 15. august 2016

d. 29. august 2016 - Budgetsamråd

d. 5. september 2016

d. 10. oktober 2016

d. 21. november 2016

BegivenhedDato

Provstiudvalgsmøde

13. jun 14:00
14:30
13. jun 14:00 -
14:30

Provstiudvalgsmøde

15. aug 14:00
14:30
15. aug 14:00 -
14:30

Budgetsamråd

29. aug 19:00
19:30
29. aug 19:00 -
19:30

Provstiudvalgsmøder

Punkter til behandling på et provstiudvalgsmøde sendes til holstebro.provsti@km.dk senest 1 uge før mødet.