Kontaktoplysninger til Provstikontoret

Holstebro Provstikontor

Kirkestræde 9A.1.

7500 Holstebro

9610 0863

Holstebro.provsti@km.dk 

Åbningstider: Mandag til torsdag fra kl. 9.00-14.00

Provst Niels Arne Christensen

nac@km.dk

Provstisekretær

Else-Marie Sloth Linde

emsl@km.dk

 

 

VELKOMMEN TIL HOLSTEBRO PROVSTI

MENIGHEDSRÅDSVALG 2016

Landsforeningen af Menighedsråd udbyder kurser for de nye menighedsråd læs her

 

Stifterne har udgivet folderen "HVAD ER ET MENIGHEDSRÅD?" Læs her

PROVSTIVOLONTØRER til konfirmandundervisning m.m.

Læs her om de nye provsti-volontører, Christian og Valdemar, der er udsendt til Tanzania. I januar-februar og marts 2017 tager de ud og fortæller om deres oplevelser. Det er gratis for præster, sognemedhjælpere, menighedsråd og kirkelige foreninger i Holstebro Provsti at bestille dem til et arrangement i denne periode.

Pjece om at komme tilbage til arbejde efter stress

Til menighedsråd og kontaktpersoner:

Arbejdsmedicinsk klinik i Herning har udgivet denne pjece om at komme tilbage til arbejde efter stress.

Læs mere her

 

 

Budget 2017

REGNSKAB OG BUDGET

I 2016 handler det om aflevering af regnskab 2015 og udarbejdelse af budget 2017.

De vigtige datoer samt afleveringer i Dataarkivet fremgår af oversigten over:

Regnskabsproceduren for regnskab 2015

Budgetproceduren for budget 2017

 

Provstiudvalgsmøder i 2016:

d. 10. oktober 2016

d. 21. november 2016

BegivenhedDato

Provstiudvalgsmøde

21. nov 14:00
14:30
21. nov 14:00 -
14:30

Provstiudvalgsmøder

Punkter til behandling på et provstiudvalgsmøde sendes til holstebro.provsti@km.dk senest 1 uge før mødet.