Kontaktoplysninger til Provstikontoret

Holstebro Provstikontor

Kirkestræde 9A.1.

7500 Holstebro

9610 0863

Holstebro.provsti@km.dk 

Åbningstider: Mandag til torsdag fra kl. 9.00-14.00

Provst Niels Arne Christensen

nac@km.dk

Provstisekretær

Else-Marie Sloth Linde

emsl@km.dk

 

 

VELKOMMEN TIL HOLSTEBRO PROVSTI

Orientering om fratrædelse

Det meddeles hermed, at Rikke Sofie Ulrich er fratrådt stillingen som personalekonsulent i Skive, Salling og Holstebro Provstier pr. 22. august 2016.

Vedr. personalesager rettes henvendelse til provstikontoret.

Indbydelse til budgetsamråd mandag d. 29. august 2016 kl. 19.00

Provstiudvalget indbyder formand, kasserer og regnskabsfører til Budgetsamråd mandag d. 29. august 2016 kl. 19.00-21.00 i Naur-Sir Kirkehus. Læs indbydelsen her

Menighedsrådsvalg - valgkursus

Distriktsforeningen for Holstebro og Struer provstier indbyder til valgkursus for menighedsrådenes valgbestyrelser i Holstebro og Struer provstier

Tirsdag d. 23. august 2016 kl. 19.00 i Nørrelandskirken i Holstebro

Tilmelding sendes til Lisbeth Ørtoft på mail: 552lr@apoteket.dk senest tirsdag d. 16. august 2016.

Se vedlagte indbydelse

 

 

Provstimagasin om det kirkelige liv i vore sogne

Holstebro Provsti har ved stor hjælp af sponsorater fra kirkens leverandører fået udgivet et provstimagasin, der viser glimt fra de mange gode oplevelser fra kirkelivet rundt om i vore sogne - læs her.

Hvis du vil vide mere om den enkelte kirke, kan du finde oplysninger på kirkernes hjemmesider.

Pjece om at komme tilbage til arbejde efter stress

Til menighedsråd og kontaktpersoner:

Arbejdsmedicinsk klinik i Herning har udgivet denne pjece om at komme tilbage til arbejde efter stress.

Læs mere her

 

 

Budget 2017

REGNSKAB OG BUDGET

I 2016 handler det om aflevering af regnskab 2015 og udarbejdelse af budget 2017.

De vigtige datoer samt afleveringer i Dataarkivet fremgår af oversigten over:

Regnskabsproceduren for regnskab 2015

Budgetproceduren for budget 2017

 

Provstiudvalgsmøder i 2016:

d. 29. august 2016 - Budgetsamråd

d. 5. september 2016

d. 10. oktober 2016

d. 21. november 2016

BegivenhedDato

Budgetsamråd

29. aug 19:00
19:30
29. aug 19:00 -
19:30

Provstiudvalgsmøde

5. sep 14:00
14:30
5. sep 14:00 -
14:30

Provstiudvalgsmøde

10. okt 14:00
14:30
10. okt 14:00 -
14:30

Provstiudvalgsmøder

Punkter til behandling på et provstiudvalgsmøde sendes til holstebro.provsti@km.dk senest 1 uge før mødet.