Kontaktoplysninger til Provstikontoret

Holstebro Provstikontor

Kirkestræde 9A.1.

7500 Holstebro

9610 0863

Holstebro.provsti@km.dk 

Åbningstider: Mandag til torsdag fra kl. 9.00-14.00

Provst Niels Arne Christensen

nac@km.dk

Provstisekretær

Else-Marie Sloth Linde

emsl@km.dk

 

 

VELKOMMEN TIL HOLSTEBRO PROVSTI

Provstimagasin om det kirkelige liv i vore sogne

Holstebro Provsti har ved stor hjælp af sponsorater fra kirkens leverandører fået udgivet et provstimagasin, der viser glimt fra de mange gode oplevelser fra kirkelivet rundt om i vore sogne - læs her.

Hvis du vil vide mere om den enkelte kirke, kan du finde oplysninger på kirkernes hjemmesider.

Pjece om at komme tilbage til arbejde efter stress

Til menighedsråd og kontaktpersoner:

Arbejdsmedicinsk klinik i Herning har udgivet denne pjece om at komme tilbage til arbejde efter stress.

Læs mere her

 

 

Budget 2017

REGNSKAB OG BUDGET

I 2016 handler det om aflevering af regnskab 2015 og udarbejdelse af budget 2017.

De vigtige datoer samt afleveringer i Dataarkivet fremgår af oversigten over:

Regnskabsproceduren for regnskab 2015

Budgetproceduren for budget 2017

 

Provstiudvalgsmøder i 2016:

d. 15. august 2016

d. 29. august 2016 - Budgetsamråd

d. 5. september 2016

d. 10. oktober 2016

d. 21. november 2016

BegivenhedDato

Provstiudvalgsmøde

15. aug 14:00
14:30
15. aug 14:00 -
14:30

Budgetudvalgsmøde

15. aug 16:00
17:00
15. aug 16:00 -
17:00

Budgetsamråd

29. aug 19:00
19:30
29. aug 19:00 -
19:30

Provstiudvalgsmøder

Punkter til behandling på et provstiudvalgsmøde sendes til holstebro.provsti@km.dk senest 1 uge før mødet.