Har du glemt dit kodeord?

Indtast venligst dit brugernavn eller emailadresse. Instruktioner i nulstilling af kodeord vil blive emailet til dig med det samme.
Nulstil kodeord

Tilbage til loginformular 

Du er her: 

Tjenstlige møder

2019

Onsdag d. 4. september 2019 kl. 10.00-15.00 fælles møde med præsterne i Struer Provsti i Nørrelandskirkens lokaler, Døesvej 1, Holstebro.

 

 

Befordring og Fravær

Befordring:

 

Befordring skal indberettes i befordringssystemet ved udgangen af hver måned.

Fristen for indberetning er d. 5. i den efterfølgende måned. Såfremt fristen overskrides, udbetales

befordring først sammen med lønnen for den efterfølgende måned.

Befordring godkendes af provstiet og videresendes til udbetaling i Stiftet.

Vejledning til udbetaling af befordringsgodtgørelse

 

Fravær:

Fravær i forbindelse med ferie, søgnefridage, friweekends og omsorgsdage indtastes i fraværssystemet og sendes til provstiet.

Præsterne opfordres til at planlægge fravær med sin afløser i god tid før ferien.

Prædikefri søndage skal ikke registreres i fraværssystemet, det holder præsten selv styr på.

Kursus og sygdom meddeles til provstiet, som registrerer perioden i fraværssystemet.

Der kan som udgangspunkt ikke overføres ferie til næste ferieår.

Ferien godkendes af provstiet og videresendes til Viborg Stift.

Blanket til overførsel af feriedage - i tilfælde af sygdom og barsel - findes under overskriften "Blanketter".

Tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant

Tillidsrepræsentant for præsterne i Holstebro Provsti:

Præsterne i Holstebro Provsti vælger tillidsrepræsentant hvert andet år:

Tillidsrepræsentant valgt d. 23. august 2017 pr. 1. september 2017 for 2 år:

Gina Maria Vium Andersen, sognepræst i Ejsing sogn.

 

Arbejdsmiljørepræsentant for præsterne i Holstebro Provsti:

Præsterne i Holstebro Provsti vælger arbejdsmiljørepræsentant hvert 4. år:

Arbejdsmiljørepræsentant valgt d. 9. september 2015 for 4 år: 

Marie Overlade Larsen, sognepræst i Ryde-Handbjerg-Mejrup

Hospitalspræster

I Holstebro Provsti virker 2 hospitalspræster v. Regionshospitalet i Holstebro:

Hospitalspræsterne er til rådighed for samtale med patienter, pårørende og personale, og er underlagt absolut tavshedspligt. Ønsker patienter at få kontakt til sin sognepræst, er vi gerne behjælpelige med det. 

Rasmus Valentin Christensen, som er tilknyttet psykiatrien og Christian Overgaard Wegeberg, som er tilknyttet de andre sengeafsnit.

Hospitalspræsterne står til rådighed, hvis en patient eller pårørende har brug for en samtale. Det kan handle om sorg, frygt, bekymringer eller hvad der end fylder, når sygdom rammer ind i vores liv. 

Christian Overgaard Wegeberg:  cow@km.dk /23 25 45 90

Rasmus Valentin Christensen: rvc@km.dk  / 2635 5024

Korshærspræst

Korshærspræst i Holstebro

 

Kirkens Korshær er den største private, sociale hjælpeorganisation, der findes i Danmark. Vi har på landsplan ca. 400 lønnede ansatte, og omkring 6000, der som frivillige lægger arbejdskraft hos os. Målet for vores arbejde er at mindske nøden for socialt udstødte mennesker.

 

I Holstebro provsti har Kirkens Korshær tre genbrugsbutikker, to i Holstebro by og én i Skave.  Kirkens Korshærs Varmestue i Nygade 14 er centrum i arbejdet. Her tilbyder Korshæren morgenmad, middagsmad, smørrebrød m.v. Man kan få vasket tøj og selv få et bad og få hjælp og rådgivning og være med i et fællesskab, hvor vi respekterer hinanden og forsøger at behandle hinanden med værdighed og agtelse uanset social status og tro og baggrund og den aktuelle situation.

 

Som korshærspræst på kvart tid er jeg at finde i varmestuen Nygade 14 i Holstebro næsten hver torsdag formiddag fra kl. 9.30, hvor Varmestuen åbner og hvor der er gratis morgenkaffe med rundstykker og morgenbrød. Her stiller jeg mig til rådighed for samtaler og der holdes andagt som et tilbud til alle.

Desuden afholder jeg regelmæssigt Korshærsgudstjenester i Holstebro Kirke med efterfølgende middag og kaffe og underholdning. Disse gudstjenester planlægges i samarbejde med Korshærens brugere og alle er velkommen. Der afholdes også andre Korshærsgudstjenester i Varmestuen og på gaden. Desuden stiller jeg mig som korshærspræst til rådighed for udstødte, misbrugere og hjemløse i Holstebro og omegn med husbesøg og samtaler ved hjemmebesøg eller på byens bænke, i arresten eller kirken eller hvor mennesker nu befinder sig.

Som en del af mit arbejde som Korshærspræst formidler jeg i samarbejde med Varmestuens ledelse Julehjælp og i begrænset omfang anden akut økonomisk hjælp til mennesker, der trænger. Midlerne til Julehjælpen og den øvrige økonomiske hjælp til mennesker i nød stilles til rådighed for mig af privatpersoner, foreninger, fonde og virksomheder.

Bidrag til Julehjælpen modtages med tak på Julehjælpens konto i Ringkøbing Landbobank   reg. 7670  nr. 2679996.

Øvrige bidrag til mennesker i akut nød modtages med tak på Støtteforening for Kirkens Korshærs konto i Ringkøbing Landbobank reg. 7670 nr. 2138589.

Jeg kommer gerne, i det omfang det er muligt, ud og fortæller nærmere om Kirkens Korshær og om mit arbejde som Korshærspræst i Holstebro.

Jeg kan kontaktes på snie@km.dk eller tlf. 9742 8142 / 2344 5825. Velkommen!

Søren Nielsen

Arresthuspræst

Søren Nielsen

Der er til ethvert arresthus i Danmark tilknyttet en arresthuspræst. I Holstebro er det Søren Nielsen, der også er præst i Holstebro. 

Præsten kommer jævnligt på besøg i arresthuset og har samtaler med de indsatte. Som præst har man skærpet tavshedspligt og derfor skrives der heller ingen journaler og der rapporteres ikke tilbage til myndighederne. Har pårørende til de indsatte brug for samtaler, tager jeg også gerne på hjemmebesøg. 

Søren Nielsen træffes på snie@km.dk eller på 9742 8142/2344 5825.

Beredskabspræst

Beredskabspræst i Holstebro Provsti:

 

Folkekirken har 42 katastrofeberedskabspræster, som står klar til at rykke ud med akut hjælp til sårede og pårørende, når større ulykker og katastrofer sker.

I Holstebro Provsti er det sognepræst i Borbjerg og Hogager:

Asger Torben Petersen
apet@km.dk 
9746 1030