Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

 

Fordeling af ligningsmidler for 2019

Provstiudvalget har d. 10. september 2018 godkendt det endelige budget for 2019:

Kirkeskatten for Holstebro Kommune i 2019 fastholdes på 1,08 %

Holstebro Kommune har udmeldt provenuet for 2019 til kr. 83.934.532.

Heraf skal der betales landskirkeskat kr. 11.595.890

Til sognene i Husby, Madum, Sdr. Nissum, Staby, Ulfborg, Vemb, Bur og Gørding, der tilhører Ringkøbing Provsti, men er en del af Holstebro Kommune fordeles kr. 11.935.876

Det resterende beløb kr. 60.402.766 til drifts- og anlægsudgifter i de kirkelige kasser i Holstebro Provsti samt til provstiudvalgskassen og til 5 % midlerne, som er en reservebeholdning til sognenes evt. uforudsete udgifter.

Der er for 2019 følgende større byggeprojekter i provstiet:      

  1. Tilbygning til Mejrup kirke
  2. Renovering af præstebolig i Holstebro

Provstiudvalgskassens budget er på kr. 2.429.500

Budgettet omfatter kontorets administration samt løn og diæter

til sekretær og provstiudvalgsmedlemmer. Der indgår desuden følgende fælles udgifter for hele provstiet:

  • Stiftsbidrag på kr. 367.834
  • HR-konsulent + kørsel kr. 500.000
  • Provstigudstjeneste kr. 40.000
  • Folkekirkens Skoletjeneste kr. 200.000
  • Lemvig-Struer-Holstebro Provstiers udvalg vedr. Mission og Religion kr. 35.000
  • Teologi-døgn kr. 50.000
  • Fælles indkøb af digitale kirkegårdskort kr. 800.000

Til reservebeholdning/5 % midler afsættes kr. 545.524