Har du glemt dit kodeord?

Indtast venligst dit brugernavn eller emailadresse. Instruktioner i nulstilling af kodeord vil blive emailet til dig med det samme.
Nulstil kodeord

Tilbage til loginformular 

 

Fordeling af ligningsmidler for 2019

Provstiudvalget har d. 10. september 2018 godkendt det endelige budget for 2019:

Kirkeskatten for Holstebro Kommune i 2019 fastholdes på 1,08 %

Holstebro Kommune har udmeldt provenuet for 2019 til kr. 83.934.532.

Heraf skal der betales landskirkeskat kr. 11.595.890

Til sognene i Husby, Madum, Sdr. Nissum, Staby, Ulfborg, Vemb, Bur og Gørding, der tilhører Ringkøbing Provsti, men er en del af Holstebro Kommune fordeles kr. 11.935.876

Det resterende beløb kr. 60.402.766 til drifts- og anlægsudgifter i de kirkelige kasser i Holstebro Provsti samt til provstiudvalgskassen og til 5 % midlerne, som er en reservebeholdning til sognenes evt. uforudsete udgifter.

Der er for 2019 følgende større byggeprojekter i provstiet:      

  1. Tilbygning til Mejrup kirke
  2. Renovering af præstebolig i Holstebro

Provstiudvalgskassens budget er på kr. 2.429.500

Budgettet omfatter kontorets administration samt løn og diæter

til sekretær og provstiudvalgsmedlemmer. Der indgår desuden følgende fælles udgifter for hele provstiet:

  • Stiftsbidrag på kr. 367.834
  • HR-konsulent + kørsel kr. 500.000
  • Provstigudstjeneste kr. 40.000
  • Folkekirkens Skoletjeneste kr. 200.000
  • Lemvig-Struer-Holstebro Provstiers udvalg vedr. Mission og Religion kr. 35.000
  • Teologi-døgn kr. 50.000
  • Fælles indkøb af digitale kirkegårdskort kr. 800.000

Til reservebeholdning/5 % midler afsættes kr. 545.524